ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κανακαράκης Νεκτάριος
Προέδρος  Logistics Association of crete.
Ο κ Νεκτάριος Ε.  Κανακαράκης είναι σήμερα υπεύθυνος Logistics (Αποθήκευσης- Διανομής) της  ΠΣΠ ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΥΝΠΕ μιας  εκ των μεγαλυτέρων υπερσύγχρονων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ξηρού και ψυχόμενου φορτίου στην Κρήτη. Έχει σπουδάσει οικονομικά (πτυχίο ΙΕΚ) και έχει παρακολουθήσει μακροχρόνια  μεταπτυχιακά  προγράμματα στην Δ/ση Επιχειρήσεων και logistics Managment   στην ΕΕΔΕ καθώς και  εκπαιδευτικά σεμινάρια διαχείρισης logistics από αναγνωρισμένους φορείς . Κάτοχος πτυχίων ΜICROSOFT,  διαθέτει τεράστια επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης logistics στην  αποθήκευση και στην βέλτιστη περισυλλογή παραγγελιών-ανατροφοδοσιών.Εχει εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις εμπορικών εταιρειών στο Ηράκλειο. Είναι συνεργαζόμενο  μέλος της  Ελληνικής Εταιρείας Logistics  και εισηγητής σε ημερίδες Logistics στην ΕλλάδαΔημήτρης Παπασωτηρίου
 Αντιπρόεδρος Logistics Association of crete.


Ο κος Δημήτρης Παπασωτηρίου είναι Σύμβουλος Οργάνωσης Logistics έχοντας υλοποιήσει περισσότερα από 170 έργα εντός και εκτός Ελλάδας (π.χ. Ιταλία, Λιβερία, Κύπρος, Ρουμανία, USA, UK κ.α) στον τομέα των Business & Systems Logistics  (εμπόριο, βιομηχανία, υπηρεσίες) δραστηριοποιούμενος  από τα τέλη της 10ετίας του ‘80. Έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 4500 στελέχη επιχειρήσεων και έχει αναπτύξει διεθνείς μεθοδολογίες εφαρμογής των Logistics. Σήμερα είναι πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου LogisticsCLA και μέλος των: EEL, ILME, ΕΙΠ, ΟΕΕ, ΕΕΔΕ κ.α.. Είναι επίσης επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής του Diploma in Logistics Management της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) έχοντας παράλληλα περί τις 22 ερευνητικές και επιστημονικές ανακοινώσεις και δημοσιεύεις. Είναι πτυχιούχος του τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν. Περαιά (ΠΑ.ΠΕΙ.), με μεταπτυχιακές σπουδές: σε Logistics (ΕΜΠ – ΠΑ.ΠΕΙ.) , Στρατηγικό Προγραμματισμό (CEDSFRA) και Διαχείριση Κρίσεων (IMS SCIS Un. Aberdeen UK).

Ματζαβάκης Κωνσταντίνος 
 Γραμματέας Logistics Association of crete. Κώστας Ματζαβάκης μπήκε στον τομέα της αποθήκης  το 1992 σε μία τοπική αλυσίδα super market τα ΑΛΦΑ-ΜΙ.Το 1993 η εταιρία εξαγοράστηκε από την PRISUNIC ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τα Logistics.Έμεινε στην εταιρία για 10 χρόνια αναλαμβάνοντας καθήκοντα σε πολλά τμήματα (συλλογές, παραλαβές, ανατροφοδοσίες κ.α).Το 2003 πηγαίνει στο ΜΑΚΡΟ Α.Ε στο τμήμα των παραλαβών και το 2005 μετακομίζει στο συνεταιρισμό super και mini markets ΑΡΙΑΔΝΗ όπου εργάζεται ως σήμερα ως υπεύθυνος για το τμήμα των reach truck κατέχοντας και ο ίδιος δίπλωμα χειρισμού ανυψωτικού μηχανήματος. Διαθέτει μεγάλη πρακτική εμπειρία στη διαχείριση των διαδικασιών της αποθήκευσης. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια logistics, είναι κάτοχος  diploma in logistics management και βρίσκεται στο 3ο έτος στο τμήμα εφαρμοσμένης πληροφορικής και πολυμέσων του ΑΤΕΙ Ηρακλείου.


Χρυσού Κατερίνα
Ταμίας Logistics Association of crete.
(CV Coming soon)

Γαλενιανου Σταματίνα
Μέλος Logistics Association of crete.(CV Coming soon)


Search